το πρώτο διδακτήριο  Σχολείο-Ημερολόγιο 015.jpg  το Δημοτικό Σχολείο σήμερα